Fortrolighedspolitik

I. Introduktion og kvalifikation

Læs disse brugsvilkår (”vilkår“) omhyggeligt, inden du bruger hjemmesiden.

Disse vilkår omfatter fortrolighedspolitikken for miraDry, Inc., som er medtaget som reference i disse vilkår. Vi har medtaget flere kommentarer i felterne som hjælp til at forklare eller understrege vigtige afsnit. Disse kommentarer er kun medtaget af praktiske hensyn og har ingen juridisk eller kontraktlig effekt.

Denne aftale er en juridisk bindende kontrakt. Den kan blive ændret, efterhånden som vores forretning ændres, og du indvilliger i, at du vil gennemgå den og eventuelle opdateringer regelmæssigt. Din fortsatte brug af hjemmesiden betyder, at du accepterer eventuelle ændringer.

Bindende aftale. Disse vilkår udgør en bindende aftale mellem dig og miraDry, Inc. og dennes datterselskaber og tilknyttede selskaber (”miraDry, Inc.,” ”vi,” ”os“). ”Du” og “brugere” skal henvise til alle besøgende på hjemmesiden. Du accepterer disse vilkår hver gang, du åbner hjemmesiden. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge hjemmesiden. Hvis du er under 18 år, erklærer du og accepterer, at du har juridisk tilladelse fra forældre eller værge til at skabe adgang til og bruge hjemmesiden.

Ændringer af vilkårene. Vi kan til enhver tid ændre disse vilkår ved at offentliggøre en opdateret version. Du bør regelmæssigt besøge denne side for at se de nyeste vilkår, da du er bundet af dem. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter en ændring af disse vilkår udgør din bindende accept af disse vilkår.

Begreberne ”indlæg” og ”offentliggørelse” som anvendt i disse vilkår betyder en handling med at sende, uploade, publicere, vise eller lignende handling på hjemmesiden.

II. Hjemmesiden

Hjemmesiden” henviser til hjemmesiden på http://miradry.com, som indeholder generelle oplysninger om miraDry, Inc. og dennes forretninger og produkter.

HVIS DU MENER, AT DU ER I EN NØDSITUATION, SKAL DU KONTAKTE LOKALT AKUTPERSONALE ELLER EN SUNDHEDSFACILITET MED DET SAMME.

Du påtager dig fuld risiko og ansvar for din brug af oplysninger, der er erhvervet via hjemmesiden.

Oplysningerne på hjemmesiden udgør ikke medicinsk rådgivning, men er kun tiltænkt til uddannelsesmæssige og informative formål. Vi er ikke forpligtet til at overholde HIPAA for at beskytte de oplysninger, der sendes via hjemmesiden, men vi tager skridt til at sikre sådanne oplysninger som beskrevet i vores fortrolighedspolitik.

Kun til uddannelsesmæssige og informative formål. Hjemmesiden tilvejebringer information, ikke medicinsk, juridisk eller psykologisk rådgivning, diagnosticering eller behandling. Hjemmesiden kan give nyttige sundhedsrelaterede oplysninger, men er ikke tiltænkt at skulle erstatte professionel rådgivning, diagnosticering eller behandling eller din egen vurdering. Du anerkender, at al information og indhold på hjemmesiden kun tilvejebringes til uddannelsesmæssige og informative formål. Du påtager dig fuld risiko og ansvar for din brug af og tillid til oplysninger, der er erhvervet fra eller via hjemmesiden.

miraDry, Inc. er ikke påkrævet at overholde HIPAA. miraDry, Inc. giver dig IKKE “dækkede sundhedstjenester”, som begrebet er defineret i HIPAA (“Health Insurance Portability and Accountability Act”). Eventuelle oplysninger, du giver os via hjemmesiden, betragtes IKKE på nogen måde som “beskyttede sundhedsinformationer”, og som sådan er miraDry, Inc. IKKE forpligtet til at håndtere disse oplysninger på den måde, som kræves af HIPAA. Du indvilliger i og accepterer, at du aldrig vil lægge sag an mod miraDry, Inc. angående eventuelle krav, der måtte ligge under HIPAA. Du kan læse vores fortrolighedspolitik for at forstå, hvordan vi indsamler, bruger, offentliggør og beskytter oplysninger, du sender til hjemmesiden.

Intet patient- eller klientforhold. Din brug af hjemmesiden skaber ikke et patient- eller klientforhold til miraDry, Inc. Du bør konsultere kvalificeret sundhedspersonale, der er bekendt med dine individuelle, medicinske behov vedrørende dine specifikke medicinske problemer.

Se aldrig bort fra professionelle råd, og tøv aldrig med at søge professionelle råd på grund af oplysninger, du læser på hjemmesiden.

III. Kvalifikation til at bruge hjemmesiden

Børn. Ingen dele af hjemmesiden er målrettet personer under 13 år. HVIS DU ER UNDER 13 ÅR, MÅ DU IKKE BRUGE ELLER TILGÅ HJEMMESIDEN PÅ NOGET TIDSPUNKT ELLER PÅ NOGEN MÅDE.

Agent for en virksomhed, juridisk enhed eller organisation. Hvis du bruger hjemmesiden på vegne af en virksomhed, en juridisk enhed eller en organisation (kollektivt “organisation”), så erklærer og garanterer du følgende:

 1. At du er en godkendt repræsentant for organisationen.
 2. At du har myndighed til at forpligte organisationen til disse vilkår.
 3. At du på vegne af organisationen accepterer at være bundet af disse vilkår.
IV. Din konto

Du er ansvarlig for dine login-oplysninger og for at holde dine oplysninger nøjagtige.

Du er ansvarlig for enhver aktivitet som følge af brugen af dine login-oplysninger på hjemmesiden.

Du erklærer og garanterer, at de oplysninger, du giver til miraDry, Inc. ved licensering af hjemmesiden og på alle andre tidspunkter, vil være sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige.

Dine login-oplysninger. Til at bruge hjemmesiden har du login-oplysninger, herunder et brugernavn og en adgangskode. Din konto er personlig for dig, og du må ikke dele dine kontooplysninger med tredjepart eller tillade tredjepart adgang til din konto. Da du er ansvarlig for al aktivitet, der sker via dine adgangsoplysninger, accepterer du at bruge rimelige bestræbelser på at forhindre uautoriseret adgang til eller brug af hjemmesiden og bevare fortroligheden af dit brugernavn og din adgangskode samt enhver enhed, du bruger til at få adgang til hjemmesiden.

Du indvilliger i straks at underrette os om eventuelt brud på fortroligheden af din login-oplysninger. Hvis du har grund til at tro, at dine kontooplysninger er blevet kompromitteret, eller at din konto er blevet brugt af en tredjepart, indvilliger du i straks at underrette miraDry, Inc. herom via e-mail til info@miradry.com. Du er eneansvarlig for de tab, som miraDry, Inc. og andre har lidt på grund af uautoriseret brug af din konto.

V. Kommunikation

miraDry, Inc. kan kommunikere med dig via e-mail eller ved at offentliggøre meddelelser på hjemmesiden. Du kan anmode om, at vi meddeler skriftligt om eventuelle sikkerhedsbrud.

Du accepterer at modtage e-mail fra os på den e-mailadresse, du har givet til os med henblik på kundeservicerelaterede formål. Hvis du ringer til os via telefon, kan vi optage telefonopkaldet med henblik på kvalitetskontrol og træning.

Elektroniske meddelelser Ved at bruge hjemmesiden eller give personlige oplysninger til os accepterer du, at vi kan kommunikere med dig elektronisk vedrørende sikkerhed, fortrolighed og administrative problemer i forbindelse med din brug af hjemmesiden. Hvis vi får kendskab til brud på et sikkerhedssystem, kan vi forsøge at underrette dig elektronisk ved at sende en meddelelse på hjemmesiden eller ved at sende en e-mail til dig. Du har juridisk ret til at modtage en sådan meddelelse i skrift. For gratis at modtage skriftlig meddelelse om sikkerhedsbrud (eller for at annullere dit samtykke til at modtage elektroniske meddelelser) skal du skrive til os på info@miradry.com.

VI. miraDry, Inc.'s ejerskab og brug af indhold

miraDry, Inc. ejer eller har rettigheder til alt det indhold, vi stiller til rådighed via hjemmesiden, men du må bruge det, når du bruger hjemmesiden. Du må ikke bruge vores logo uden vores skriftlige tilladelse.

Indholdet på hjemmesiden omfatter design, tekst, grafik, billeder, video, information, logoer, knapikoner, software, lydfiler, computerkode og andet indhold tilhørende miraDry, Inc. uanset form (dvs. i form af video, på papir, elektronisk eller i anden form), hvad enten det er materielt eller immaterielt, eller hvad enten det eksisterer nu eller først i fremtiden (samlet “miraDry, Inc.'s indhold”). Alt miraDry, Inc.'s indhold og kompileringen (herved menes indhentning, arrangering og samling) af alt miraDry, Inc.'s indhold tilhører miraDry, Inc. eller dets licensgivere og er beskyttet under ophavsret, varemærker og andre love.

Licens til dig. Hjemmesiden er licenseret til dig, ikke solgt. Med forbehold af din fuldstændige og løbende overholdelse af disse vilkår giver vi dig, efter vores eget skøn og under forbehold af disse vilkår, tilladelse til at få adgang til og bruge hjemmesiden og miraDry, Inc.'s indhold til udelukkende personlig brug af hjemmesiden. Anden brug er udtrykkeligt forbudt. Denne licens kan ikke overdrages og kan tilbagekaldes når som helst uden varsel og med eller uden årsag. Uautoriseret brug af miraDry, Inc.'s indhold kan krænke ophavsret, varemærker og gældende kommunikationsrelaterede bestemmelser og love og er strengt forbudt. Du skal bevare al ophavsret og alle varemærker, servicemærker og andre proprietær meddelelser, der er indeholdt i miraDry, Inc.'s oprindelige indhold, på enhver kopi, du måtte lave af miraDry, Inc.'s indhold, og miraDry, Inc. vil bevare alle rettigheder, titler og interesse i og til alt miraDry, Inc.'s indhold.

Hjemmesiden indeholder indhold fra brugere og andre af miraDry, Inc.'s licensgivere. Medmindre det fremgår af disse vilkår, må du ikke kopiere, ændre, oversætte, offentliggøre, udsende, sende, distribuere, udføre, vise eller sælge indhold, der vises på eller via hjemmesiden.

miraDry, Inc.'s mærker “MiraDry, Inc.”, miraDry, Inc.'s logo og andre af miraDry, Inc.'s logoer og produkt- og servicenavne er eller kan være varemærker tilhørende miraDry, Inc. (“miraDry, Inc.'s mærker“). Uden vores forudgående skriftlige tilladelse og medmindre det udelukkende er muliggjort via link, som er tilvejebragt af os, accepterer du ikke at vise eller bruge miraDry, Inc.'s mærker på nogen måde.

VII. Forslag og indsendt materiale

Vi sætter pris på dine kommentarer, men hvis du sender os kreative idéer, kan vi bruge dem uden at kompensere dig herfor.

Vi sætter pris på at høre fra vores brugere og hilser dine kommentarer til hjemmesiden velkommen. Hvis du sender os kreative idéer, forslag, opfindelser eller materialer (“kreative idéer“), skal du dog være opmærksom på følgende:

 1. At vi eksklusivt ejer alle på nuværende tidspunkt kendte rettigheder til kreative idéer samt rettigheder, der først opdages på senere tidspunkt
 2. At vi ikke er underlagt nogen fortrolighedsforpligtelser og ikke er ansvarlige for brug eller offentliggørelse af kreative idéer og
 3. At vi har ret til ubegrænset brug af de kreative idéer til ethvert formål, kommercielt eller på anden vis, uden kompensation til dig eller nogen anden person.
VIII. Brugerrettede indholdsfraskrivelser, begrænsninger og forbud

Du må ikke udføre aktiviteter relateret til hjemmesiden, der er skadelige eller ulovlige.

Du accepterer at bruge hjemmesiden til kun det tilsigtede formål og på en autoriseret måde. Du skal bruge hjemmesiden i overensstemmelse med alle love om privatliv, databeskyttelse, immaterielle rettigheder og andre relevante love. Følgende brug af hjemmesiden er forbudt. Du må ikke gøre følgende:

 1. Forsøge at forstyrre, skade, udføre reverse engineering af, stjæle fra eller få uautoriseret adgang til hjemmesiden, brugerkonti eller den teknologi og det udstyr, der understøtter hjemmesiden
 2. Rammeinddele eller linke til hjemmesiden uden tilladelse
 3. Bruge data-mining, robotter eller andre dataindsamlingsanordninger på eller via hjemmesiden, medmindre det er særligt tilladt i disse vilkår
 4. Poste ufuldstændige, falske eller vildledende oplysninger, efterligne en anden person eller misrepræsentere din tilknytning til en person eller enhed
 5. Videregive personlige oplysninger om en anden person uden vedkommendes samtykke eller chikanere, misbruge eller sende anstødeligt materiale
 6. Sælge, overføre, underlicensere eller tildele nogen af dine rettigheder til at bruge hjemmesiden til en tredjepart uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke
 7. Sende reklamer eller markedsførende links eller indhold, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår
 8. Bruge eller tilgå hjemmesiden, hvis du er en konkurrent (eller er engageret af en konkurrent) til miraDry, Inc., undtagen med vores forudgående skriftlige samtykke, som vi kan tilbageholde efter eget skøn og uden begrundelse
 9. Bruge eller tilgå hjemmesiden med henblik på at overvåge dens tilgængelighed, ydeevne eller funktionalitet eller til andre benchmarking- eller konkurrencemæssige formål
  Bruge hjemmesiden på en ulovlig måde eller begå en ulovlig handling i forhold til hjemmesiden eller andre handlinger, som resulterer i bøder, straffe og andet ansvar for miraDry, Inc. eller andre eller
 10. Tilgå hjemmesiden fra en jurisdiktion, hvor det er ulovligt eller ikke tilladt.
IX. Konsekvenser af overtrædelse af disse vilkår

Hvis du ikke handler acceptabelt, kan vi forbyde dig at bruge hjemmesiden.

Uden at begrænse andre retsmidler forbeholder vi os retten til at suspendere eller opsige din konto og forhindre adgang til hjemmesiden af en eller anden grund efter vores eget skøn. Vi forbeholder os retten til at nægte at tilvejebringe hjemmesiden til dig i fremtiden.

miraDry, Inc. kan gennemgå og fjerne brugerindhold til enhver tid og af enhver grund, herunder for aktiviteter, der efter vores skøn overtræder disse vilkår, overtræder gældende love, regler eller forskrifter, er fornærmende, forstyrrende, krænkende eller ulovlige eller overtræder rettighederne for eller skader eller truer sikkerheden for brugere af hjemmesiden.

Du er ansvarlig for eventuelle krav, gebyrer, bøder, straffe og andet ansvar, som er pådraget af os eller andre som følge af eller som skyldes dit brud på disse vilkår og din brug af hjemmesiden.

X. miraDry, Inc.’s erstatningsansvar

Vi er ikke erstatningsansvarlige for handlinger udført af brugere, når de anvender hjemmesiden. Vi kan også til enhver tid ændre hjemmesiden og er ikke ansvarlig for, hvordan dette kan påvirke dig. Vi garanterer ikke kvaliteten eller nøjagtigheden af indhold, du kan se via hjemmesiden eller andre hjemmesider.

Ændringer af hjemmesiden. Vi kan til enhver tid ændre, standse eller afbryde ethvert aspekt af hjemmesiden, herunder driftstiden eller tilgængeligheden af hjemmesiden eller enhver funktion uden varsel eller ansvar.

Brugertvister Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tvister eller uoverensstemmelser mellem dig og eventuel tredjepart, som du måtte interagere med ved brug af hjemmesiden. Du påtager dig al risiko forbundet med at handle med tredjeparter. Du accepterer at løse eventuelle tvister direkte med den anden part. Du frigør miraDry, Inc. fra eventuelle krav, erstatningskrav eller skader i tvister mellem brugerne af hjemmesiden. Du indvilliger også i ikke at involvere os i sådanne tvister. Vær forsigtig og brug din sunde fornuft ved brug af hjemmesiden.

Nøjagtigheden af indhold. Vi giver ingen garantier om nøjagtighed, pålidelighed, fuldstændighed eller rettidighed af indhold på hjemmesiden. På samme måde giver vi ingen garantier om nøjagtighed, pålidelighed, fuldstændighed eller rettidighed af data fra en tredjepartstjenesteudbyder eller af kvaliteten eller karakteren af tredjepartsprodukter eller -tjenester erhvervet via hjemmesiden. Du bruger hjemmesiden på egen risiko.

Tredjeparts hjemmesider og applikationer. Hjemmesiden kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider og applikationer. Du er selv ansvarlig for at vurdere, om du vil have adgang til dem eller bruge dem. Vi er ikke ansvarlige for og godkender ikke nogen funktioner, indhold, reklamer, produkter eller andre materialer på andre hjemmesider eller applikationer. Du påtager dig al risiko, og vi fralægger os alt ansvar som følge af din brug af dem.

Funktionalitet fra tredjepart. På hjemmesiden kan du eventuelt bruge indhold eller funktionalitet fra tredjepart. Du bruger sådant indhold eller funktionalitet underlagt en sådan tredjeparts vilkår og betingelser.

Vi giver ingen løfter og fraskriver os ethvert ansvar for specifikke resultater fra brugen af hjemmesiden.

Definition af frigjorte parter.Frigjorte parter” omfatter miraDry, Inc. og dennes datterselskaber, fuldmægtige, medarbejdere, agenter, partnere og licensgivere.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Du bruger hjemmesiden på egen risiko. Vi giver ingen garantier.

DU FORSTÅR OG INDVILLIGER UDTRYKKELIGT I FØLGENDE: (A) AT DIN BRUG AF HJEMMESIDEN OG PRODUKTER ELLER TJENESTER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ ELLER VIA HJEMMESIDEN ER PÅ EGEN RISIKO, OG AT HJEMMESIDEN OG PRODUKTER ELLER TJENESTER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ ELLER VIA HJEMMESIDEN LEVERES “SOM DE ER” OG “SOM DE ER TILGÆNGELIGE”, OG DE FRIGJORTE PARTER FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, BÅDE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER OM VARER ELLER TJENESTEYDELSER, DER TILBYDES AF DE FRIGJORTE PARTER ELLER ANDRE PERSONER PÅ ELLER VIA HJEMMESIDEN, UNDERFORSTÅET GARANTI OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG AT DE IKKE OVERTRÆDER EVENTUELLE RETTIGHEDER; (B) AT DE FRIGJORTE PARTER IKKE GIVER NOGEN GARANTI OM, (i) AT HJEMMESIDEN ELLER PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER VIA HJEMMESIDEN, OPFYLDER DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER, (ii) AT HJEMMESIDEN VIL VÆRE UDEN FORSTYRRELSER, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI, (iii) AT DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF HJEMMESIDEN, VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE, OG (iv) AT EVENTUELLE FEJL PÅ HJEMMESIDEN VIL BLIVE KORRIGERET, OG (C) AT DOWNLOAD ELLER HENTNING AF MATERIALE GENNEM BRUG AF HJEMMESIDEN SKER PÅ EGEN RISIKO, OG AT DU ER ENEANSVARLIG FOR SKADER PÅ DIN COMPUTER ELLER MOBILENHED ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF DOWNLOAD ELLER ANVENDELSE AF SÅDANT MATERIALE.

ANSVARSBEGRÆNSNING OG SKADESLØSHOLDELSE

Vi er ikke erstatningsansvarlige for noget, der sker med dig i forbindelse med hjemmesiden. Hvis du bruger hjemmesiden på en måde, der får os til at blive involveret i retssager, accepterer du at betale alle juridiske gebyrer og omkostninger for de frigjorte parter.

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT DE FRIGJORTE PARTER IKKE ER ERSTATNINGSANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SÆRLIGE SKADER OG EJ HELLER FOR FØLGESKADER ELLER PØNALERSTATNING, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER GRUNDET TAB AF INDTJENING, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV OM DE FRIGJORTE PARTER MÅTTE VÆRE BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER), SOM MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET AF: (i) BRUG ELLER MANGLENDE BRUG AF HJEMMESIDEN ELLER PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ELLER VIA HJEMMESIDEN; (ii) OMKOSTNINGER FORBUNDET MED GENTILVEJEBRINGELSEN AF VARER OG TJENESTEYDELSER RELATERET TIL VARER, DATA, OPLYSNINGER ELLER UDFØRTE TJENESTEYDELSER, MODTAGNE MEDDELELSER ELLER UDFØRTE TRANSAKTIONER FRA ELLER SOM RESULTAT AF HJEMMESIDEN; (iii) UAUTORISERET ADGANG TIL, KORRUMPERING AF, FORSTYRRELSE AF ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER DATA; (iv) BRUGERES ELLER TREDJEPARTERS UDSAGN ELLER ADFÆRD PÅ HJEMMESIDEN; (v) DIN TILLID TIL INDHOLD, SOM GØRES TILGÆNGELIGT AF OS; ELLER (vi) ETHVERT ANDET FORHOLD I FORBINDELSE MED HJEMMESIDEN. VI ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR EVENTUEL FORSINKELSE ELLER MANGLENDE OPFYLDELSE AF NOGEN AF VORES FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR, HVIS DETTE ER FORÅRSAGET AF ÅRSAGER, BEGIVENHEDER ELLER ANDRE FORHOLD UDEN FOR VORES RIMELIGE KONTROL. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING ELLER UNDTAGELSE AF ANSVAR FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. DERFOR ER NOGLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER I DETTE AFSNIT MÅSKE IKKE GÆLDENDE FOR DIG.

SÅ VIDT MULIGT SOM TILLADT AF LOVEN ER DE FRIGJORTE PARTERS KOLLEKTIVE MAKSIMALE ANSVAR, DER MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET AF ELLER RELATERET TIL HJEMMESIDEN ELLER DIN BRUG AF MIRADRY INC.'S INDHOLD, UANSET ÅRSAGEN (HVAD ENTEN DET ER I FORM AF KONTRAKTBRUD, SKADEVOLDENDE HANDLING, BRUD PÅ GARANTI ELLER PÅ ANDEN VIS), BEGRÆNSET TIL 100 USD. DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, OGSÅ SELV OM DE OVERSTÅENDE RETSMIDLER IKKE GÆLDER FOR DET TILTÆNKTE FORMÅL.

Force majeure. Under ingen omstændigheder kan miraDry, Inc. holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller fejl på hjemmesiden, hverken direkte eller indirekte, som følge af, som forårsaget af eller relateret til begivenheder uden for miraDry, Inc.'s rimelige kontrol, herunder uden begrænsning internetfejl, udstyrsfejl, strømsvigt, strejker, arbejdskonflikter, oprør, opstand, civile uroligheder, mangel på arbejdskraft eller materialer, brand, oversvømmelse, storm, jordskælv, eksplosion, naturkatastrofer, krig, terrorisme, intergalaktiske kampe, statslige aktioner, afgørelser fra domstole, agenturer eller tribunaler eller tredjemands manglende opfyldelse. Bestemmelserne i dette afsnit er ment som tillæg til og er ikke tilsigtet at skulle begrænse eller ændre begrænsningerne i dette afsnit om ansvarsbegrænsning som angivet ovenfor.

Erstatning. Du accepterer at forsvare, erstatte og holde de frigjorte parter skadesløse i forhold til eventuelle erstatningskrav, retshandlinger eller krav, herunder uden begrænsning rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, der er forbundet med eller som skyldes din adgang til eller brug af hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til (i) din brug af eller tillid til tredjepartsindhold, (ii) din brug af eller tillid til indhold fra miraDry, Inc. eller (iii) dit brud på disse vilkår. Vi vil med det samme give dig besked om sådanne eventuelle krav, søgsmål eller retssager.

XI.Generelle vilkår

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og miraDry, Inc. vedrørende din brug af hjemmesiden. Vores undladelse af at udøve eller håndhæve eventuelle rettigheder eller bestemmelser i disse vilkår udgør ikke et frafald af en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i disse vilkår findes ugyldig af en kompetent domstol, er parterne ikke desto mindre enige om, at retten bør bestræbe sig på at gennemføre parternes hensigter som afspejlet i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i disse vilkår vil forblive fuldt gældende. Afsnittenes overskrifter og kommentarer i disse vilkår og fortrolighedspolitikken er kun medtaget af praktiske hensyn og har ingen juridisk eller kontraktlig betydning. Ordet “herunder” betyder “herunder uden begrænsning”.

XII. Voldgift, frafald af kollektive søgsmål og afkald på nævningesag

Vores selskab er baseret i Californien, så alle tvister skal løses der. Vi vil bruge voldgift til at løse eventuelle problemer, og du kan ikke deltage i kollektive søgsmål eller bruge en nævningesag til eventuelle tvister, som du måtte have med os i forbindelse med din brug af hjemmesiden.

Disse vilkår og forholdet mellem dig og miraDry, Inc. skal være underlagt lovgivningen i Californien uden hensyntagen til dens bestemmelser om lovmæssige konflikter. Du og miraDry, Inc. er enige om at underkaste jer personlig og eksklusiv voldgift for at løse eventuelle tvister vedrørende din brug af hjemmesiden i henhold til reglerne fra American Arbitration Association. Enhver sådan voldgift skal, i det omfang det er nødvendigt, udføres i Santa Clara County i delstaten Californien. Du garanterer ikke at sagsøge miraDry, Inc. i et andet forum.

Du indvilliger i og forstår også følgende i forhold til en eventuel tvist med de frigjorte parter, der måtte opstå som følge af eller relateret til din brug af hjemmesiden eller disse vilkår:

 • DU FRASKRIVER DIG DIN RET TIL EN NÆVNINGESAG;
 • DU FRASKRIVER DIG DIN RET TIL AT FUNGERE SOM REPRÆSENTANT, SOM EN PRIVAT RIGSADVOKAT, ELLER I EN HVILKEN SOM HELST ANDEN REPRÆSENTATIV KAPACITET, ELLER AT DELTAGE SOM MEDLEM AF EN GRUPPE AF SAGSØGERE I EN HVILKEN SOM HELST RETSSAG, DER INVOLVERER EN SÅDAN TVIST, OG
 • DU SKAL INDGIVE ET KRAV INDEN FOR ÉT (1) ÅR, EFTER ET SÅDANT KRAV ER OPSTÅET, ELLERS VIL DET VÆRE PERMANENT FORÆLDET.

UANSET OVENSTÅENDE KAN DETTE AFSNIT IKKE AFHOLDE HVERKEN DIG ELLER MIRADRY, INC. FRA AT SØGE OM PÅBUD FRA EN DOMSTOL, DER HAR JURISDIKTION OVER PARTERNE OG TVISTENS ANLIGGENDE. DU INDVILLIGER I, AT I TILFÆLDE AF BRUD PÅ DISSE VILKÅR FRA MIRADRY INC.'S ELLER TREDJEPARTS SIDE, VIL DEN SKADE, SOM DU MÅTTE LIDE (OM NOGEN), IKKE BERETTIGE DIG TIL AT SØGE PÅBUD ELLER ANDRE RIMELIGE RETSMIDLER MOD MIRADRY, INC., OG DIT ENESTE RETSMIDDEL VIL VÆRE ØKONOMISK ERSTATNING, UNDERLAGT DE OVENFOR ANGIVNE ANSVARSBEGRÆNSNINGER.

Kontaktoplysninger

miraDry, Inc.
2790 Walsh Avenue

Santa Clara, CA 95051

info@miradry.com

Ikrafttrædelsesdato: 17. juli 2015
Sidste opdateringsdato: 17. juli 2015

miraDry