Nalevingscertificaat

miraDry, Inc. heeft opgesteld en opereert onder een Uitgebreid compliance programma dat ontwikkeld is voor naleving van toepasselijke federale en staatswetten en industriële standaarden in relatie tot de marketing en promotie van zijn producten.

Volgens het te goeder trouw begrip van de statutaire plichten en bij zijn weten is miraDry, Inc. overeenkomstig met zijn Uitgebreid compliance programma en met de bepalingen van de California Health and Safety Code §§ 119400-119402.

Datum: vrijdag 17 juli 2015

Bijzonderheden van het miraDry, Inc.’s Uitgebreid compliance programma zijn op verzoek verkrijgbaar door te e-mailen naar info@miradry.com.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!