Privacybeleid

I. Inleiding en geschiktheid

Lees de Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden“) zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt.

Deze Voorwaarden omvatten miraDry, Inc.’s Privacy Policy, welke is geïmplementeerd door verwijzing naar deze Voorwaarden. Wij hebben verscheidene annotaties bijgevoegd in vakken om de belangrijkste onderdelen uit te leggen of te benadrukken. Deze annotaties zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect.

Deze overeenkomst is een wettelijk bindende overeenkomst. Het kan wijzigen als ons bedrijft wijzigt, en u stemt ermee in dat u de overeenkomst en de updates regelmatig nakijkt. Als u de Site blijft gebruiken, houdt dat in dat u akkoord gaat met de wijzigingen.

Bindende overeenkomst Deze voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en miraDry, Inc. en haar partners en dochterondernemingen (“miraDry, Inc.,” “wij,” “ons“). “U” en “gebruikers” betekent alle bezoekers van de Site. U aanvaardt deze Voorwaarden elke keer dat u de Site bezoekt. Als u deze Voorwaarden niet accepteert, dient u de Site niet te gebruiken. Als u jonger bent dan 18 jaar, verklaart u en stemt u ermee in dat u wettelijke toestemming heeft van uw ouder of voogd om de Site te bezoeken en te gebruiken..

Herziening van Voorwaarden Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen door het posten van een bijgewerkte versie. U dient deze pagina periodiek te bezoeken om de meest actuele Voorwaarden te lezen, omdat u hieraan gebonden bent. Uw voortdurende gebruik van de Site na een wijziging van deze Voorwaarden betekent dat u deze Voorwaarden bindend accepteert.

De termen “post” en “posten” zoals in deze Voorwaarden gebruikt betekent indienen, uploaden, publiceren, weergeven of dergelijke activiteiten op de Site.

II. De Site

Met de “Site” wordt bedoeld de website op http://miradry.com, welke algemene informatie verstrekt over miraDry, Inc. en haar bedrijf en producten.

NEEM IN NOODGEVALLEN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET UW PLAATSELIJKE ZORGPROFESSIONAL OF -INSTELLING

U draagt het volledige risico en verantwoordelijkheid voor uw gebruik van informatie die via de Site is verkregen.

De informatie die op de Site wordt geboden is geen medisch advies, en is uitsluitend voor voorlichtings- en informatiedoeleinden. Wij zijn niet verplicht te voldoen aan de HIPAA om informatie op de Site te beschermen, maar wij nemen maatregelen om dergelijke informatie te beschermen zoals beschreven in ons Privacybeleid.

Uitsluitend voor voorlichtings- en informatiedoeleinden. De Site verstrekt informatie en geen medisch, juridisch of psychologisch advies, diagnoses of behandelingen. De Site kan gezondheidsinformatie bevatten, maar is niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies, diagnoses of behandeling of uw eigen beoordeling. U erkent dat alle informatie en inhoud op de Site uitsluitend verstrekt wordt voor voorlichtings- en informatiedoeleinden. U draagt het volledige risico en verantwoordelijkheid voor het gebruik van of het vertrouwen op informatie die u verstrekt wordt via de Site.

miraDry, Inc. is niet verplicht tot naleving van HIPAA. miraDry, Inc. verstrekt u GEEN “covered health services” omdat een dergelijke term gedefinieerd wordt in de Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”). Elke informatie die u ons verstrekt via de Site wordt op GEEN enkele wijze beschouwd als ‘beschermde gezondheidsinformatie,” zodoende is miraDry, Inc. NIET verplicht om die informatie op de wijze zoals verplicht door HIPAA te verwerken. U erkent en stemt ermee in dat u nooit claims in zult dienen tegen miraDry Inc. voortvloeiend uit HIPAA. U kunt ons Privacybeleid lezen om te begrijpen hoe wij de informatie die u op de Site publiceert verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen.

Geen patiënt-artsrelatie. Uw gebruik van de Site creëert geen patiënt-artsrelatie met miraDry, Inc. U dient gekwalificeerde zorgprofessionals te raadplegen die bekend zijn met uw individuele medische behoeften wat betreft uw specifieke medische kwesties.

Negeer nooit professioneel advies en stel medisch advies in te winnen niet uit vanwege de informatie die u op de Site leest.

III. Geschiktheid voor gebruik van de Site

Kinderen. Geen enkel onderdeel van deze Site is gericht aan personen jonger dan 13 jaar. ALS U JONGER BENT DAN 13 JAAR, GEBRUIK DEZE SITE DAN NIET EN OP GEEN ENKELE WIJZE.

Vertegenwoordiger van een bedrijf, entiteit of organisatie. Als u de Site gebruikt namens een bedrijf, entiteit of organisatie (tezamen “organisatie”), verklaart en garandeert u dat u:

 1. een bevoegd vertegenwoordiger van die Organisatie bent;
 2. bevoegd bent die Organisatie aan deze Voorwaarden te verbinden;
 3. instemt gebonden te zijn aan deze Voorwaarden namens die Organisatie.
IV. Uw account

U bent verantwoordelijk voor uw inloggegevens en voor het accuraat houden van die informatie.

U bent verantwoordelijk voor elke activiteit voortkomend uit het gebruik van uw inloggegevens op de Site.

U verklaart en garandeert dat de informatie die u aan miraDry, Inc. verstrekt na licentiëring van de Site en op alle andere tijdstippen waar, accuraat, actueel en volledig zijn.

Uw inloggegevens. Om de Site te gebruiken heeft u inloginformatie, inclusief een gebruikersnaam en wachtwoord tot uw beschikking heeft. Uw account is persoonlijk voor u, en u mag uw accountinformatie niet delen met, of toegang verlenen aan derden. Omdat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten welke plaatsvinden onder uw toegangsgegevens, stemt u in om redelijke inspanning te leveren ter voorkoming van onbevoegde toegang tot of gebruik van de Site en de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord te beschermen, en elk apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de Site.

U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke schending van de geheimhouding van uw inloginformatie. Als u reden hebt om te denken dat uw accountinformatie gecompromitteerd is of dat derden toegang hebben verkregen tot uw account, stemt u ermee in miraDry, Inc. op de hoogte te stellen via e-mail aan info@miradry.com. U bent als enige verantwoordelijk voor verliezen van miraDry, Inc. en anderen door onbevoegd gebruik van uw account.

V. Communicatie

miraDry, Inc. kan met u communiceren via e-mail of een bericht op de Site. U kunt ons verzoeken inbreuk op de beveiliging schriftelijk te verstrekken.

U stemt ermee in e-mail van ons te ontvangen op het e-mailadres dat u ons heeft verstrekt voor klantenservice-gerelateerde doeleinden. Als u ons telefonisch benadert, kunnen wij het telefoongesprek opnemen voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden.

Elektronische berichten: Door het gebruiken van de Site of het verstrekken van persoonlijke informatie, stemt u ermee in dat wij elektronisch met u kunnen communiceren over beveiliging, privacy en administratieve kwesties in verband met uw gebruik van de Site. Als wij kennisnemen van een inbreuk op de beveiliging van het systeem, kunnen wij u trachten elektronisch te berichten door het plaatsen van een bericht op de Site of het verzenden van een e-mail naar u. U hebt een wettelijk recht om dit bericht schriftelijk te ontvangen. Om gratis schriftelijk bericht te ontvangen van een beveiligingsprobleem (of om uw toestemming voor het ontvangen van elektronische berichten in te trekken), schrijft u ons via info@miradry.com.

VI. miraDry, Inc. ’ Eigendom en gebruik inhoud

miraDry, Inc. is eigenaar of heeft alle rechten op de inhoud die wij op de Site beschikbaar stellen, maar u mag er tijdens uw gebruik van de Site gebruik van maken. U mag ons logo zonder onze schriftelijke toestemming niet gebruiken.

De inhoud van de Site omvat: ontwerpen, tekst, grafieken, afbeeldingen, video, informatie, logo’s, knopsymbolen, software, audiobestanden, computercode en andere miraDry, Inc. inhoud ongeacht de vorm (d.w.z. video, papier, elektronisch of anderszins), tastbaar of ontastbaar nu of in de toekomst bestaand (tezamen, “miraDry, Inc. Inhoud”). Alle miraDry, Inc. inhoud en de compilatie (namelijk de verzameling, organisatie en montage) van alle miraDry, Inc. inhoud is eigendom van miraDry, Inc. of zijn licentiehouders en worden beschermd door copyright, handelsmerk en andere wetgeving.

Licentie voor U. De Site is gelicentieerd, niet verkocht aan u. Behoudens uw volledige en continue naleving van deze Voorwaarden, machtigen wij u tot, onderworpen aan deze Voorwaarden, toegang tot en gebruik van de Site en de miraDry, Inc. Inhoud, uitsluitend voor het persoonlijke gebruik van de Site, naar ons goeddunken. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. Deze licentie is niet overdraagbaar en te allen tijde herroepbaar zonder bericht en met of zonder reden. Onbevoegd gebruik van de miraDry, Inc. inhoud kan een schending zijn van het copyright, handelsmerk en de toepasselijke communicatieregelgeving en statuten en is ten strengste verboden. U dient alle copyright, handelsmerken, servicemerken en andere eigendomsmeldingen in de oorspronkelijke miraDry, Inc. te behouden. Inhoud op elke kopie die u maakt van de miraDry, Inc. Inhoud te vermelden. MiraDry, Inc. behoudt alle rechten, titel en belang in en over alle miraDry, Inc. Inhoud.

De Site bevat inhoud van gebruikers en andere miraDry, Inc. licentiehouders. Behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden, mag u inhoud op of via de Site niet kopiëren, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, overdragen, distribueren, uitvoeren, weergeven of verkopen.

miraDry, Inc. Merken. “miraDry, Inc. ,” het miraDry, Inc. Logo en andere miraDry, Inc. logo’s en product- en servicenamen zijn of kunnen zijn handelsmerken van miraDry, Inc. (de “miraDry, Inc. Merken“). Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en behalve zoals uitsluitend mogelijk gemaakt door een link die door ons aan u is verstrekt, stemt u ermee in de miraDry, Inc. Merken niet weer te geven of op enige andere wijze te gebruiken.

VII. Suggesties en inzendingen

Wij stellen uw opmerkingen zeer op prijs. Als u ons echter creatieve ideeën toestuurt, kunnen wij deze gebruiken zonder u hiervoor te compenseren.

Wij vinden het fijn om van onze klanten te horen en verwelkomen uw opmerkingen over de Site. Denk er aan dat als u ons creatieve ideeën, suggesties, uitvindingen of materialen (“creatieve ideeën”) stuurt, wij:

 1. eigenaar zijn, exclusief, van alle bekende of later ontdekte rechten op de creatieve ideeën;
 2. niet verplicht zijn tot geheimhouding en niet aansprakelijk voor gebruik of openbaarmaking van creatieve ideeën; en
 3. recht hebben op onbeperkt gebruik van de creatieve ideeën voor eender welk doeleinde, commercieel of anderszins, zonder compensatie aan u of iemand anders.
VIII. Gebruiker inhoud disclaimers, beperkingen en verboden

Laat u niet in met activiteiten in verband met de Site die schadelijk of illegaal zijn.

U stemt ermee in de Site uitsluitend te gebruiken voor het beoogde doel en op een bevoegde wijze. U moet de Site gebruiken met inachtneming van alle privacy-, databescherming, intellectuele eigendom en andere toepasselijke wetgeving. De volgende gebruikswijzen van de Site zijn verboden. U mag geen:

 1. poging doen tot interventie, schade toebrengen, omgekeerd engineeren, stelen van, of onbevoegd toegang verkrijgen tot de Site, gebruikersaccounts of de technologie en apparatuur die de Site ondersteunen;
 2. frame of link aanmaken naar de Site zonder toestemming;
 3. gebruikmaken van data mining, robots of andere dataverzamelingshulpmiddelen op en via de Site, tenzij specifiek toegestaan volgens de Voorwaarden;
 4. onvolledige, onjuiste of misleidende informatie plaatsen, zich als een ander persoon voordoen of een verkeerde voorstelling geven van uw bekendheid met een persoon of entiteit;
 5. openbaar maken van persoonlijke informatie over iemand anders zonder zijn/haar toestemming of pesten, misbruiken of bezwaarlijk materiaal plaatsen;
 6. verkoop, overdracht, sublicentie, of toewijzing van een van uw rechten tot gebruik van de Site aan derden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 7. reclame of marketing koppelingen of inhoud plaatsen, behalve indien specifiek toegestaan volgens deze Voorwaarden;
 8. gebruik of toegang tot de Site als u een concurrent bent of daarmee geassocieerd kunt worden, van miraDry, Inc. , behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming, welke wij naar eigen goeddunken en zonder uitleg kunnen onthouden;
 9. gebruik of toegang tot de Site voor doeleinden van het monitoren van de beschikbaarheid, prestatie of functionaliteit, of voor enig andere benchmarking of concurrentiedoeleinden;
  gebruik van de Site op illegale wijze of om een illegale daad te plegen in verband met de Site of dat anderszins resulteert in bekeuringen, boetes, en andere aansprakelijkheid voor miraDry, Inc. of anderen; of
 10. toegang tot de Site vanuit een jurisdictie waar dit illegaal is of onbevoegd.
IX. Gevolgen van schending van deze Voorwaarden

Als u zich niet op een acceptabele wijze gedraagt, kunnen wij uw gebruik van de Site verbieden.

Zonder beperking van andere corrigerende maatregelen, behouden wij ons het recht voor om uw account te schorsen of te beëindigen en toegang tot de Site te voorkomen om welke reden dan ook, naar ons goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om toegang tot de Site in de toekomst aan u te weigeren.

miraDry, Inc. kan alle Gebruikersinhoud te allen tijde beoordelen en verwijderen, inclusief voor activiteiten die, naar ons goeddunken; deze Voorwaarden schenden; de toepasselijke wet- en regelgeving schenden; beledigend, verstorend, aanstootgevend, illegaal is; of de rechten van gebruikers van deze site schendt of schade toebrengt of de veiligheid bedreigt van de gebruikers van deze Site.

U bent verantwoordelijk voor claims, kosten, bekeuringen, boetes en andere aansprakelijkheid door ons of anderen gesteld veroorzaakt door of voortvloeiend uit uw schending van deze Voorwaarden en uw gebruik van de Site.

X. Aansprakelijkheid van miraDry, Inc.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gedragingen van gebruikers tijdens hun gebruik van de Site. Wij kunnen de Site te allen tijde wijzigen en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen voor u. Wij garanderen de kwaliteit of nauwkeurigheid van de inhoud die u bekijkt op de Site of andere websites niet.

Wijzigen van de Site. Wij kunnen elk aspect van de Site te allen tijde wijzigen, schorsen of beëindigen, inclusief bedrijfsuren of beschikbaarheid van de Site of een functie, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

Gebruikersdisputen Wij zijn niet verantwoordelijk voor disputen of onenigheid tussen u en derden met wie u contact heeft door middel van de Site. U accepteert het gehele risico voor handel met derden. U stemt ermee in alle disputen rechtstreeks met de andere partij op te lossen. U ontheft miraDry, Inc. van alle claims, eisen, en schadevergoedingen in disputen tussen gebruikers van de Site onderling. U gaat er tevens mee akkoord ons niet in dergelijke disputen te betrekken. Wees voorzichtig en gebruik uw gezonde verstand tijdens uw gebruik van de Site.

Nauwkeurigheid inhoud. Wij geven geen garantie over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud van de Site. Evenmin waarborgen wij de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of actualiteit van een van de data van een derde partij serviceprovider of de kwaliteit of aard van producten van derden of diensten verkregen via de Site. Gebruik van de Site is voor eigen risico.

Websites van derden en applicaties. De Site kan koppelingen bevatten naar websites en applicaties van derden. U bent verantwoordelijk te beoordelen of u toegang wilt tot deze sites of deze wilt gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en ondersteunen geen functies, inhoud, reclame, producten of andere materialen op andere websites of applicaties. U accepteert alle risico's en wij wijzen alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit uw gebruik ervan af.

Functionaliteit derden De Site kan het mogelijk maken dat u inhoud van derden en functionaliteit gebruikt. U gebruikt dergelijke inhoud of functionaliteit op de voorwaarden van deze derden.

Wij doen geen beloftes en wijzen alle aansprakelijkheid af van specifieke resultaten door gebruik van de Site.

Definitie Vrijgestelde partijen. Vrijgestelde partijenomvatten miraDry, Inc. en haar dochterondernemingen, managers, werknemers, agenten, partners en vergunningverleners.

A. DISCLAIMER VAN WAARBORGEN

U gebruikt de Site op uw eigen risico. Wij geven geen waarborgen of garanties

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT: (A) UW GEBRUIK VAN DE SITE EN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VERKIJGBAAR ZIJN OP OF VIA DE SITE IS VOOR UW EIGEN RISICO, EN DE SITE EN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VERKRIJGBAAR ZIJN OP OF VIA DE SITE WORDEN VERSTREKT OP BASIS VAN “ALS ZODANIG” EN “ZOLANG DE VOORRAAD STREKT” EN DE VRIJGESTELDE PARTIJEN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE WAARBORGEN VAN ENIGE AARD AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT WAARBORGEN OP PRODUCTEN OF DIENSTEN AANGEBODEN DOOR DE VRIJGESTELDE PARTIJEN OF ANDERE PERSONEN OP OF VIA DE SITE, IMPLICIETE WAARBORGEN VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NON-INFRINGEMENT; (B) DE VRIJGESTELDE PARTIJEN GEVEN GEEN WAARBORGEN DAT (i) DE SITE OF PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VERKRIJGBAAR ZIJN OP OF VIA DE SITE AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN, (ii) DE SITE ONONDERBROKEN, ACTUEEL, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (iii) DE RESULTATEN DOOR U VERKEGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, EN (iv) DAT EVENTUELE FOUTEN IN DE SITE GECORRIGEERD WORDEN; EN (C) MATERIAAL DAT GEDOWNLOAD WORDT OF ANDERSZINS WORDT VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE NAAR UW GOEDDUNKEN EN OP UW EIGEN RISICO GESCHIEDT, EN U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF MOBIELE APPARATUUR OF VERLIES VAN DATA VOORTVLOEIEND UIT DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING

Wij zijn niet aansprakelijk voor alles wat er met u gebeurt met betrekking tot de Site. Als u de Site gebruikt op een wijze die ons betrekt bij een rechtszaak, dan stemt u ermee in alle juridische kosten en onkosten voor Vrijgestelde partijen te dragen.

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT: DE VRIJGESTELDE PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN NAAR U VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF MORELE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VAN WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK, DATA OF ANDERE ONTASTBARE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN VRIJGESTELDE PARTIJEN OP DE HOOGTE WAREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOORTVLOEIEND UIT: (i) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN OF EEN VAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE AANGEBODEN WORDEN OP OF VIA DE SITE; (ii) DE KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN VOORTVLOEIEND UIT VERKREGEN GOEDEREN, DATA, INFORMATIE OF DIENSTEN OF ONTVANGEN BERICHTEN OF OVEREENGEKOMEN TRANSACTIES VAN OF ALS GEVOLG VAN DE SITE; (iii) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, CORRUPTIE VAN OF INTERVENTIE MET, OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF DATA; (iv) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN GEBRUIKER OF DERDE OP DE SITE; (v) UW VERTROUWEN OP INHOUD DIE BESCHIKBAAR GESTELD IS DOOR ONS; OF (vi) EEN ANDERE KWESTIE IN VERBAND MET DE SITE. WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VERTRAGING OF UITBLIJVEN VAN PRESTATIE VAN EEN VAN ONZE VERPLICHTINGEN ONDER DEZE VOORWAARDEN DOOR REDENEN, GEBEURTENISSEN OF ANDERE ZAKEN DIE REDELIJKERWIJS BUITEN ONZE CONTROLE VALLEN. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE WAARBORGEN OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADES NIET TOE. DAARMEE IN OVEREENSTEMMING ZIJN ENKELE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

IN DE MEEST RUIME ZIN TOEGESTAAN BIJ WET, ZAL DE COLLECTIEVE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VRIJGESTELDE PARTIJEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE SITE OF UW GEBRUIK VAN MIRADRY, INC. INHOUD, ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE ACTIE (CONTRACTUEEL, ONRECHTMATIGE DAAD, SCHENDING VAN WAARBORG OF ANDERSZINS) DE $100 NIET ZAL OVERSCHRIJDEN. DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN TOEPASSELIJK ZELFS ALS DE BOVENSTAANDE HET OORSPRONKELIJKE DOEL NIET TOT GEVOLG HEEFT.

Force Majeure. Onder geen enkele omstandigheid zal miraDry, Inc. aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertraging of falen van de Site direct of indirect voortvloeiend uit, ontstaan door of in verband met gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de controle van miraDry, Inc. liggen, inclusief, zonder beperking, internetstoringen, apparaatstoringen, stroomstoringen, stakingen, arbeidsonrust, opstanden, volksopstanden, burgeroorlog, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, brand, overstroming, aardbeving, explosie, natuurramp, overmacht, oorlog, terrorisme, intergalactische strijd, overheidsacties, rechtsvonnis, agentschappen of tribunalen of niet-prestatie van derden. De bepalingen in deze paragraaf zijn een aanvulling op en geen beperking of wijziging van de beperkingen in deze Aansprakelijkheidsbeperking zoals hierboven uiteengezet.

Schadeloosstelling. U stemt ermee in de Vrijgestelde partijen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen claims, acties of eisen, inclusief en zonder beperking redelijke juridische en accounting kosten, in verband met of voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van de Site, inclusief maar niet beperkt tot, (i) uw gebruik van of vertrouwen op inhoud van derden, (ii) uw gebruik van of vertrouwen op inhoud van miraDry, Inc., of (iii) uw schending van deze Voorwaarden. Wij stellen u onmiddellijk op de hoogte van dergelijke claims, processen of procedures.

XI.Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en miraDry, Inc.wat betreft uw gebruik van de Site. Ons falen van uitoefenen of bekrachtigen van een recht of bepaling van deze Voorwaarden vormt geen ontheffing van een dergelijk recht of bepaling. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een rechtbank van competente jurisdictie, komen de partijen desondanks overeen dat de rechtbank zal streven de intenties zoals weerspiegeld in de bepaling te effectueren, en de andere bepalingen van deze Voorwaarden blijven volledig bekrachtigd en effectief. De sectietitels en annotaties in deze Voorwaarden en Privacybeleid zijn uitsluitend voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele gevolgen. Het woord “inclusief” betekent “inclusief zonder beperking”.

XII. Arbitrage, vrijstelling voor een categorie, en vrijstelling van juryrechtspraak

Wij doen zaken in Californië, dus alle disputen dienen daar te worden opgelost. Wij gebruiken arbitrage om problemen op te lossen, en u kunt geen groepsproces of een juryrechtspraak aanspannen voor disputen die u met ons heeft omtrent uw gebruik van de Site.

Deze Voorwaarden en de relatie tussen u en miraDry, Inc.worden gecontroleerd door de wetgeving van de staat Californië zonder rekening te houden met conflicten van wetsbepalingen. U en miraDry, Inc. komen overeen de persoonlijke en exclusieve arbitrage van eventuele disputen betreffende uw gebruik van de Site voor te leggen onder de regelgeving van de American Arbitration Association. Een dergelijke arbitrage, voor zover noodzakelijk, wordt uitgevoerd in het district Santa Clara in de staat Californië. U stemt ermee in miraDry, Inc. niet aan te klagen in een ander forum.

U erkent en begrijpt dat, met betrekking tot een dispuut met de vrijgestelde partijen voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Site of deze Voorwaarden:

 • U GEEFT UW RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK OP
 • U GEEFT UW RECHT OP OM TE DIENEN ALS VERTEGENWOORDIGER, ALS PRIVAAT PROCUREUR-GENERAAL OF IN EEN ANDERE REPRESENTATIEVE CAPACITEIT, OF DEEL TE NEMEN ALS LID VAN EEN GROEPSZAAK VAN EISERS, EN IN EEN PROCES OVER EEN DERGELIJK DISPUUT; EN
 • U DIENT ELKE CLAIM BINNEN EEN (1) JAAR NA ONTSTAAN VAN EEN DERGELIJKE CLAIM IN TE DIENEN OF HET IS VOORGOED AFGESLOTEN.

NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, ZAL DEZE SECTIE U OF MIRADRY, INC. NIET VERHINDEREN DWANGMIDDELEN TE VERZOEKEN VAN EEN RECHTBANK DIE JURISDICTIE HEEFT OVER DE PARTIJEN EN HET ONDERWERP VAN HUN DISPUUT. U ERKENT DAT, IN GEVAL VAN SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN DOOR MIRADRY, INC. OF EEN DERDE PARTIJ, DE SCHADE OF HET LETSEL, INDIEN AANWEZIG, AAN U VEROORZAAKT U NIET HET RECHT GEEFT OP DWANGMAATREGELEN OF ANDER RECHTELIJKE MAATREGEL TEGEN MIRADRY, INC. EN DAT UW ENIGE RECHTSMIDDEL FINANCIELE SCHADELOOSSTELLING IS, ONDERHEVIG AAN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET.

Contactgegevens

miraDry, Inc.
2790 Walsh Avenue
Santa Clara, CA 95051

info@miradry.com

Datum van ingang: 17 juli, 2015
Datum laatste update: 17 juli, 2015

miraDry