Intygande om efterlevnad

miraDry, Inc. har infört och följer ett efterlevnadsprogram (Comprehensive Compliance Program) som utformats för att uppfylla kraven i lagar och branschstandarder relaterat till marknadsföringen av företagets produkter.

Enligt miraDry, Inc.:s förståelse av och kunskaper om lagstadgade krav samt enligt god tro följer miraDry, Inc. sitt efterlevnadsprogram (Comprehensive Compliance Program) och bestämmelserna i California Health and Safety Code §§ 119400-119402.

Datum: 17 juli 2015

Skriv ett e-postmeddelande till info@miradry.com för att få detaljerad information om miraDry, Inc.:s efterlevnadsprogram (Comprehensive Compliance Program).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!