การรับรองมาตรฐาน

miraDry, Inc. ก่อตั้งและดำเนินการภายใต้โปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครอบคลุม ซึ่งออกแบบมาให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐและกฎหมายรัฐบาลกลางที่บังคับใช้ และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ด้วยความเข้าใจโดยสุจริตต่อข้อกำหนดทางกฎหมายและการรับรู้ของ miraDry, Inc. miraDry, Inc. ได้ปฏิบัติตามโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครอบคลุม รวมถึงข้อกำหนดของประมวลสุขภาพและความปลอดภัยแคลิฟอร์เนีย §§ 119400-119402

วันที่: 17 กรกฎาคม 2015

คุณสามารถขอรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครอบคลุมของ miraDry, Inc. ได้โดยส่งอีเมล์ร้องขอไปที่ info@miradry.com