สามขั้นตอนสู่การไร้เหงื่อ

miraDry เป็นการรักษาที่ง่ายและสามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในศูนย์บริการของแพทย์ภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น1

ศาสตร์ของ miraDry

สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการรักษา จริงๆ แล้วเป็นอะไรที่ง่ายมาก ระบบ miraDry ใช้พลังงานความร้อนที่จะเล็งเป้าและกำจัดต่อมเหงื่อและต่อมกลิ่นภายใต้วงแขน เมื่อต่อมเหงื่อเหล่านั้นถูกกำจัดไปแล้ว มันจะไม่เจริญเติบโตขึ้นมาอีก ลาก่อน คราบเหงื่อ!

สิ่งที่คาดหวังจากการทำทรีตเมนต์

ขั้นตอนที่ 1
หลังจากใต้วงแขนของคุณถูกทำให้ชาแล้ว ผู้รักษาจะวางเครื่องมือบนผิวหนังของคุณโดยตรง โดยวางไปตามแนวลายที่วาดไว้ชั่วคราวที่ใต้วงแขนของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนต่อไปคือทำการเดินเครื่อง คุณจะรู้สึกว่ามีแรงดูดเล็กน้อย เนื่องจากผิวหนังและต่อมต่างๆ จะถูกนำขึ้นมาใกล้พื้นผิวเพื่อผลลัพธ์สูงสุด
ขั้นตอนที่ 3
สุดท้าย พลังงานความร้อนจะถูกส่งผ่านเข้าไป และต่อมเหงื่อและต่อมกลิ่นจะถูกกำจัด ระบบจะทำความเย็นตลอดเวลา เพื่อปกป้องผิวหนังของคุณ และทำให้คุณรู้สึกสบายอย่างสูงสุด

เหงื่อทำให้คุณเครียดหรือไม่?

ไม่ใช่คุณคนเดียว หนึ่งในสิบของประชากรต้องประสบกับปัญหาเหงื่อออกมากผิดปกติ และ/หรือไฮเปอร์ไฮโดรซิส3 โชคดีที่ miraDry มีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถาวร ทำแบบสำรวจสั้นๆ เพื่อดูว่า miraDry เป็นวิธีที่ใช่สำหรับคุณหรือไม่

miraDry